DOLAR 18,8249 0.12%
EURO 20,5154 -0.14%
STERLIN 23,0001 -0.16%
ALTIN 1.158,690,29
BIST %
BITCOIN 442816-1,50%
Ağrı
-6°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

13 23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Taşlıçay Belediyesi Yakıt Alımı İhalesi

ABONE OL
10 Aralık 2019 10:17
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TAŞLIÇAY BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI İÇİN 55000 LİTRE MOTORİN (EuroDizel) 1000 LİTRE K BENZİN ALIM İŞİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRTAŞLIÇAY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ

TAŞLIÇAY BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI İÇİN 55000 LİTRE MOTORİN (EuroDizel) 1000 LİTRE K BENZİN ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/642741
1-İdarenin
a) Adresi:15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAHALLESİ M.FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO :09 TAŞLIÇAY / AĞRI 04800 0 TAŞLIÇAY/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası:4725512181 – 4725512208
c) Elektronik Posta Adresi:taslicaybld04@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:TAŞLIÇAY BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI İÇİN 55.000 LİTRE MOTORİN (EuroDizel) 1.000 LİTRE K. BENZİN ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:TAŞLIÇAY İLÇESİ -TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzaladıktan sonra ihtiyaca binaen akaryakıt her gün veya ihtiyaç duyuldukça fiş karşılığı ilgili görevliler nezaretinde istasyonun pompasından alınacaktır. Belediyemiz Kamu hizmetlerinde çalıştırılan tüm araçlarımıza 01.01.2020 den 30.06.2020 tarihleri arası akaryakıt alımı günlük fiş karşılığında Pompa dan alınacağından İhaleye katılıp da üzerinde kalan yüklenici günlük fiş karşılığında akaryakıtımızın sağlaması lazım Petrolü İlçe dışında olduğu taktirde İhaleyi alan petrol sahibi ilçe merkezine bir pompa ve görevli koymak zorundadır. İhaleyi alan Yüklenici bu şartları yerine getirmediği taktirde teminatı geri ödenmeyerek belediyeye gelir diye kayıt edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:15 Temmuz Şehitler Mahallesi – M.Fevzi Çakmak Caddesi No:9 Mali Hizmetler Müdürlüğü Taşlıçay /AĞRI
b) Tarihi ve saati:24.12.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
 İhaleye ; Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu veya Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olan istekliler katılabileceklerdir.
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ;EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ekinde sunacaktır .
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Kuruluş tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti ile EPDK tarafından verilen lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)dan alınmış olan lisanslı bayilik belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşlıçay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.