DOLAR 18,8245 0.11%
EURO 20,5679 0.12%
STERLIN 23,0395 0.01%
ALTIN 1.158,070,24
BIST %
BITCOIN 441057-1,63%
Ağrı
-5°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

13 23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

KURU GIDAANADOLU İMAM HATİP L-TAŞLIÇAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ABONE OL
3 Ağustos 2020 08:01
0

BEĞENDİM

ABONE OL

KURU GIDAANADOLU İMAM HATİP L-TAŞLIÇAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/388791
1-İdarenin
a) Adresi:CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET CAD. NO:21/1 04800 TAŞLIÇAY TAŞLIÇAY/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası:4725512220 – 4725512221
c) Elektronik Posta Adresi:748526@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:38 KELEM KURU GIDA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:TAŞLIÇAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU
c) Teslim tarihleri:26.08.2020-26.08.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TAŞLIÇAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETMENLER ODASI
b) Tarihi ve saati:25.08.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Öncesi isteklilerden Numune Dosyası veya ürünler alınacaktır. İstenilen kaliteye uymayan en fazla 5 ürünün idare tarafından değiştirilmesi istenecektir. Şartlara uymayan numune sahiplerinin dosyası kabul edilmeyecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TAŞLIÇAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETMENLER ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Alınacak malların özellikleri: 1-Gıda Maddeleri Tüzüğünün göre TS EN ISO 9001 kalite sistem belgesine ve TS EN ISO 22000 gıda güvenliğini belgesine sahip olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, adresi, net ağırlığı, imal ve son kullanma tarihi, cinsi markası yazılı olmalıdır. 2-Alınacak malların son kullanma tarihinin malın teslim alındığı tarihten itibaren en az 24(YİRMİDÖRT) ay olması şarttır. 3-Teslim alınan malların 2. maddede belirtilen süre içerisinde kullanımı sırasında bozuk olduğu tespit edildiğinde tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Bu tür mallar yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir. 4-Tüm teslim alınacak mallar net gramaj üzerinden alınacaktır. 5-Alınacak mamuller piyasanın en iyi mamulleri olacaktır. 6- İhale öncesinde teklif sahiplerinden numune alınacaktır. Fiyat ve numune özellikleri dikkate alınacaktır. 7- Okul Muayene-Teslim alma komisyonu tarafından beğenilmeyen ürünler teslim alınmaz ve yüklenici tarafından derhal geri alınır. Yüklenici istenilen miktarlardaki gıda ürünlerini idarenin göstereceği mahalde teslim edecek. Nakliye, taşıma ve okul gıda ambarına istifleme yüklenici firmaya ait olacak ve yüklenici firma bu iş için ayrıca ücret talep etmeyecektir. İstifleme asla gelişigüzel olmayacaktır. 8- Tüm gıda ürünleri NET KG. üzerinden teslim alınacaktır. Alınacak mallar tek seferde alınacak ve ödemesi bakanlıktan ödenek geldikçe yapılacaktır. Mallar idarenin belirleyeceği miktarda ve tarihlerde teslim edilecektir. NOT: MALLARIN TESLİMİ HAFTA İÇİ 09:00-15:00 ARASINDA YAPILACAKTIR. GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMLU GELMESİ HALİNDE MALLAR Ağustos AYI son HAFTASINDA ALINACAKTIR. NOT: İHALE SONRASI İSTEKLİLER HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIP KOMİSYON KARARI ONA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. SİCİLİ TEMİZ OLMAYAN ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR ÖNCELİK HAKKINI KAYBEDECEKTİR. NOT: İDARE İSTEDİĞİ ÖRNEĞİ ALMA ANALİZ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. MASRAFLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÖDENİR. İDARE BEĞENİLMEYEN ÜRÜNÜN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTER. DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE 4734-4735 SAYILI KANUNUN UYGUN GÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE HAREKET EDER. GETİRİLEN DENEY VE ANALİZ RAPORLARI İLE MAL TUTARLI OLMALIDIR. ÖNEMLİ NOT: İhale Öncesi isteklilerden Numune Dosyası veya ürünler alınacaktır. İstenilen kaliteye uymayan en fazla 5 ürünün idare tarafından değiştirilmesi istenecektir. Şartlara uymayan numune sahiplerinin dosyası kabul edilmeyecektir. TÜM YİYECEK MADDELERİNİN KALİTESİNİ OKULUMUZ MÜDÜRLÜĞÜ BELİRLER

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.